Жіноча преса Прикарпаття - реферат

Реферат на тему:

Жіноча преса Прикарпаття


Взагалі жіноча преса в Галичині розвивалася здавна: 1887 р.- вихід першого номеру жіночого альманаху “Перший вінок” (видавець і редактор, засновниця Товариства руських жінок Наталія Кобринська). Велику допомогу в його випуску надала прогресивна газета “Діло” і особисто І. Франко та М. Павлик.

Відома американська дослідниця, першовідкривач теми жіночого Жіноча преса Прикарпаття - реферат руху в Україні Марта Богачевська-Хом’як так описує історію появи цього альманаху:

“Станіславське Товариство спочатку планувало видавати журнальчик чи газету. Головним кандидатом на посаду редактора був Франко, але для більшості жінок його кандидатура як небезпечного радикала була неприйнятна. Самі жінки не могли взятися за випуск газети, і Жіноча преса Прикарпаття - реферат тому вирішили почати з видання альманаху”.

У випуску взяла активну участь Олена Пчілка: запропонувала назву, листувалася з українками Наддніпрянщини, надала фінансову допомогу. Публіцистика першого числа альманаху відображала “вбоге й злиденне життя сільських жінок”.

Згодом Н. Кобринська випустила власним коштом три номери “Нашої долі”.

Здесь у 1893, 1895, 1896 рр. виходили збірки “Жіноча Жіноча преса Прикарпаття - реферат толика”, які вже тоді, від початку, ставили проблеми емансипації жінок, зокрема показували високий рівень жіночої літературної творчості. В цих часописах друкувалися і публіцистичні твори українок.

Плани феміністок видавати власний журнальчик в ті роки не були реалізовані.

Як зазначає В. Передирій у передмові до анотованого каталогу “Українські періодичні видання для Жіноча преса Прикарпаття - реферат жінок в Галичині”, глибоким та різноманітним був зміст перших періодичних жіночих видань ”Мета” (1909 р.) та “Жіноче діло” . Останнє з их, зокрема, видавалося на європейському рівні не тільки з погляду поліграфії, а із ставлення до заморочек освіти, культури, досить високого літературного рівня та змісту публікацій, розраховані на дійсно інтелігентну жінку Жіноча преса Прикарпаття - реферат того часу.

В роки визвольних змагань українського народу виходила “Наша мета” - вона відбила настрої й прагнення, що панували у жіночій масі в 1919-1920 рр.

Як окремий напрямок національної преси, жіночі видання починають відокремлюватися у 1920 - 1930 рр. Цей стрімкий розвиток, особливо у Коломиї, пов’язаний з діяльністю О. Кисілевської. Нею з допомогою Жіноча преса Прикарпаття - реферат брата були засновані часопис “Жіноча толика” (1925 - 1939 рр.) та альманахи до нього у 1926-1930 рр. та в 1936 р. Двічі на місяць здесь виходила “Жіноча воля” для сільських господинь (1932-1939 рр.) та, в ті ж роки, щомісячне видання для сільських дівчат “Світ молоді” . Помітний слід в історії української преси залишив і часопис Жіноча преса Прикарпаття - реферат “Нова хата” (1925 - 1939 рр.) - видання для, як тоді писали, “інтеліґенток за професією або за одруженням”, в художньо оздобленій обкладинці, що интенсивно пропагувало народне мистецтво та творчість визнаних митців.

О. Кисілевська вважала, що жінки повинні отримати доступ до політики, до участі у громадському житті, до освіти, і у своїх часописах Жіноча преса Прикарпаття - реферат вона показувала конкретні шляхи до вирішення цих заморочек. М. Богачевська-Хом’як відзначає: “Матеріали в журнальчиках Кисілевської були написані дуже доступно, без зайвої риторики і теоретизування. У кожному номері друкувалися інформації, що їх надсилали члени гуртків Союзу українок про свою працю... В жіночій пресі нередко підкреслювалося, що розширення поля Жіноча преса Прикарпаття - реферат громадської діяльності жінок піднесе культурний рівень усієї громади”.

Слід відрізняти пресу для жінок, тобто матеріали щодо заморочек жіноцтва, написані чоловіками та видруковані в чоловічих виданнях - і власне жіночу пресу, зроблену й видану самими жінками.

І здесь треба відзначити, що високий професійний рівень публіцистики у кращих творчих доробках, зокрема Жіноча преса Прикарпаття - реферат, О. Кисілевської та її колежанок не поступається за суспільною загостреністю тем, вишуканою літературною формою від кращих зразків тогочасної творчості чоловіків, а подекуди й перевершуючи їх у войовничості. Це полемічні виступи “На шляху розбудови особистості” Марії Струтинської та “Жінка і нація” Мілени Рудницької (“Жінка”, 1935 р.). Наприклад, “Вражіння з Українського Жіночого Конгресу Жіноча преса Прикарпаття - реферат в Станіславові” З. Мірної (“Жіноча толика”, 1934 р.) авторка закінчує так:

“Вперед!

Хай кожен знає, що українське жіноцтво не складе своєї зброї, аж доки спільними зусиллями з своїми братами - чоловіками не виведе українського народу на переможний шлях української держави”.

Розвиток цієї галузі преси отримав відчутну підтримку від створених в ті ж Жіноча преса Прикарпаття - реферат роки жіночих об’єднань, які дійсно переймалися неуввязками розвитку культури, освіти жінок, та мали гроші на видання часописів. Інтенсивний розвиток жіночих об¢єднань в Галичині припав на 1920-1930 роки. Конгрес Союзу українок, який з величавым успіхом було проведено в Станіславі, дав новий поштовх і до подальшого розвитку Жіноча преса Прикарпаття - реферат жіночої преси. Так, було вирішено видавати двотижневик “Жінка” для більш освічених читачок (1935 - 1939 рр.), згодом почав виходити часопис “Українка” для широкого жіночого загалу.

Це була своєрідна відповідь українок на загрозу національної асиміляції з боку польського уряду, яка мала на меті поглинання української нації польською. Жінка, як берегиня української родини, мала вносити свій внесок Жіноча преса Прикарпаття - реферат у збереження й передачу наступним поколінням моральних і культурних цінностей народу.

Посилення боротьби між ОУН та польським урядом, наслідки насильницької державної політики “пацифікації” щодо українського населення та його організацій привели до тимчасового припинення виходу “Жінки” та “Українки” - але замість их почали виходити “Громадянка” та “Світ українки Жіноча преса Прикарпаття - реферат” (1938 р.).

Серед організацій - засновників жіночої преси треба відзначити також Альянс працюючих українських жінок, що в 1931-1939 роках видавав газету “Жіноча громадина”. Він перебував під впливом української соціалістично-радикальної партії і тому в першу чергу відстоював інтереси працівниць.

У 1939 році на теренах Галичини було встановлено радянську владу, вихід всіх українських видань було швидко припинено Жіноча преса Прикарпаття - реферат. В Україні починає виходити журнальчик “Радянська жінка”, який цілковито перебуває під компартійним контролем.

Навіть оглядове знайомство з історією жіночої преси України дає підстави для певних висновків.

Загальне піднесення національно-визвольної боротьби в західній Україні не много яскраву сторінку й дієвий громадсько-політичний напрямок у вигляді жіночого руху Жіноча преса Прикарпаття - реферат. Справі виникнення, об’єднання, зміцнення його значною мірою сприяла жіноча преса. Українська громадина зверталася до жінки як до берегині української культури, духовності. Цьому рухові стало замало використання “чоловічих” часописів, в итогі було створено й ефективно діяло кілька часописів власне жіночих, які збагатили громадсько-політичне життя тогочасного суспільства, історичний досвід української Жіноча преса Прикарпаття - реферат преси непересічними зразками редакторсько-видавничої та публіцистичної вправності українок.


Література:

1. Богачевська-Хом’як М. Білим по білому. Жінки в громадському житті України. 1884 - 1939. - К., Либідь, 1995.

2. Газетный мир. Короткая справочная книжка. - М., Политиздат, 1971.

3. Горєвалов С. І. Військова журнальчикістика України в національно-визвольних змаганнях за утвердження самостійної держави. - Львів: Видавництво відділення військової підготовки Жіноча преса Прикарпаття - реферат ДУ “Львівська політехніка”, 1997.

4. Горєвалов С. І. Автореферат на здобуття вченого ступеня доктора історичних наук. - Львів, 1998.

5. Єфремов С. О. Історія українського письменства. - К.: Феміна, 1995.

6. Животко А. Історія української преси. З передмовою К.Костева. - Мюнхен, Український технічно-господарський інститут. 1989-90.

7. Законодавство України про інформацію //Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1998. - ? 7.

8. Збірник Жіноча преса Прикарпаття - реферат праць Науково-дослідного центру періодики / Ред. кол.: М. М. Романюк (відп. ред.) та ін. - Львів, 1995. - Вип. 2.

9. Иванов В. Ф. Это нашей истории строчки. - К.: 1988.

10. Конституція України // Відомості Верховної Ради. 1996, № 30.

11. Крупський І. В. Національно-патріотична журнальчикістика України. (Друга половина ХІХ - перша чверть ХХ ст.) - Львів: Світ, 1995.

12. Крупський І Жіноча преса Прикарпаття - реферат. В. Преса як джерело досліджень національно-визвольних змагань за Українську державу (Друга половина ХІХ - перша чверть ХХ ст.). Автореф. дисс на здобуття наук. ступеня доктора іст. наук. - К.: 1996.

13. Мас-медіа України. - К.: “К.І.С.”, 1885.

14. Москаленко А. З. Сучасна українська журнальчикістика. У зб. Сучасна українська журнальчикістика: поняттєвий апарат / За ред. А. З Жіноча преса Прикарпаття - реферат. Москаленка. - К., 1997.

15. Москаленко А. З. Теорія журнальчикістики. - К.: 1998.

16. Періодичні відання Катеринослава та Катеринославської губернії (1838 - 1917 р.): Перечень / Укл. Н. М. Сидоренко, О. І. Сидоренко, О. Д. Школьна. - Львів-Київ, 1995.

17. Преса боротьби й ідеї (західноукраїнська публіцистика першої половини ХХ століття) / Збірник текстів. - Львів, 1994.

18. Редакційно-видавнича справа: лосвід, проблеми, майбутнє Жіноча преса Прикарпаття - реферат / За ред. проф. В.В. Різуна. - К.: Вид-во “Київський університет”. 1997.

19. Романюк М. М. Українська преса Північної Буковини (1918 - 1940 рр.). - Львів, Фенікс. 1996.

20. Сучасна українська журнальчикістика: поняттєвий апарат / За ред. А.З.Москаленка. - К.: 1997.zhizn-v-radioaktivnoj-zone.html
zhizn-v-svete-urovnevogo-podhoda-referat.html
zhizn-veri-holodoj-referat.html